Νόμος 4199/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Καθορισμός αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά οι υπεραστικές γραμμές για τις οποίες χορηγείται στον Ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και εκείνες για τις οποίες χορηγείται επιπλέον και αποζημίωση.

 

2. Για κάθε υπεραστική γραμμή καθορίζονται στην προκήρυξη και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν:

 

α) στον τύπο των οχημάτων,

β) στη συχνότητα των εκτελούμενων δρομολογίων με χρονική κατανομή ανά ημέρα της εβδομάδας, λαμβανομένων υπόψη των αργιών, τοπικών εορτών και συνηθειών αλλά και των εποχών του έτους, όπου αυτή η παράμετρος διαφοροποιεί το πρόγραμμα των απαιτουμένων ελαχίστων δρομολογίων.

 

3. Η προκήρυξη των διαγωνισμών περιλαμβάνει το σύνολο των υπεραστικών γραμμών του δικτύου δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών σε μια Περιφερειακή ενότητα.

 

4. Οι ανοικτοί διαγωνισμοί δεν αφορούν σε μεμονωμένες υπεραστικές γραμμές αλλά σε δίκτυα δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών ανά γεωγραφική περιοχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.