Νόμος 4199/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Διαδικασία καθορισμού υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο Φάκελος Πρότασης Εκτέλεσης Υπεραστικής Γραμμής χωρίς αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης, ο οποίος υποβάλλεται από τις Περιφέρειες.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να ολοκληρώσει την εξέταση του υποβληθέντος φακέλου εντός 6 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση ή την απορρίπτει αιτιολογημένα.

 

3. Αν η Ρυθμιστική Αρχή αποφασίσει τη δημιουργία νέας υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής, προβαίνει στη δημοσιοποίηση της προτεινόμενης γραμμής και στη δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Μετά την πάροδο 2 μηνών από τη δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η Ρυθμιστική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, καθορίζει τις επιχειρήσεις που θα παρέχουν στις γραμμές ελεύθερης επιλογής, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας της γραμμής ελεύθερης επιλογής.

 

Η πρόσκληση καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την υπό εξέταση γραμμή.

 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για τον καθορισμό υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής στα αρμόδια δικαστήρια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.