Νόμος 4199/13 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Υποχρεωτική σύγκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

 

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου η σύγκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών πρέπει να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

 

Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία, ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών χωρίς καθυστέρηση.

 

3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

 

Ο Πρόεδρος μπορεί να εντάξει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης από την υποβολή του αιτήματος, αν αυτή δεν απέχει πάνω από δέκα ημέρες από τη λήψη του αιτήματος.

 

Σε διαφορετική περίπτωση η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών συγκαλείται νομίμως και με πρόσκληση των αιτούντων μελών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.