Νόμος 4199/13 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Διενέργεια ακροάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων για τις υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών ή για την εξέταση ζητημάτων που έχουν πολύπλοκο τεχνικό χαρακτήρα, η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών καλεί σε ακρόαση πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις για τα εξεταζόμενα θέματα είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

2. Η διαδικασία διεξαγωγής των ακροάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με Κανονισμό Ακροάσεων που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.