Νόμος 4249/14 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο όργανα, εξακολουθούν να λειτουργούν με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.

 

2. Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Αξιωματικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που θα ορισθούν, έως το έτος των κρίσεων κατά το οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και, εφόσον συμπληρώσουν αυτή, αποχωρούν ως ευδοκίμως τερματίσαντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.