Νόμος 4368/16 - Άρθρο 99

Άρθρο 99


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παραπάνω αποζημίωση για το οικονομικό έτος 2015 μπορεί να αναλαμβάνεται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους και να καταβάλλεται από τα ταμειακά υπόλοιπα που προέρχονται από έσοδα νοσηλίων που αποδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας το έτος 2015.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1)α του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Διοικητής της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδει την απόφαση κατανομής και δύναται να προβεί σε τυχόν ανακατανομή των ως άνω εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εποπτείας του, ανά εξάμηνο.}

 

γ. Στο άρθρο 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών, εντός αυτών, και οι οποίες παρατάθηκαν έως 31-12-2015 είναι νόμιμες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.