Νόμος 4369/16 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το σύνολο των προσληφθέντων στην εταιρεία ΟΣΚ ΑΕ δυνάμει των Προκηρύξεων 2300/7878/2007 και 2300/26405/2008 και στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ δυνάμει των από 26-03-2002 και από 05-08-2003 Προκηρύξεων, νυν συγχωνευθείσες στην ανώνυμη εταιρεία Κτιριακές Υποδομές, εντάσσονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή απόφασης σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές. ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατόπιν αιτήματος των ως άνω ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις συνθήκες των λοιπών εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία λαμβάνεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ήδη εργαζόμενοι στην Κτιριακές Υποδομές, δυνάμει του άρθρου 66 του νόμου 4369/2016, υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.