Νόμος 4403/16 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) εφαρμόζεται και για την πληρωμή μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων αποζημίωσης του προσωπικού των θυγατρικών της Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ - ΕΛΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ - ΚΕΓ, ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού και των θυγατρικών της τελευταίας, το οποίο αποχώρησε προς συνταξιοδότηση μία τριετία πριν τη θέση των εταιρειών σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4038/2012.

 

Η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967).

 

Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συνυποβάλλοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη παραγραφείσα απαίτηση. Για την καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.