Νόμος 4403/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 131/2003 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

 

{Άρθρο 18Α

 

Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, που εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 η φράση άρθρα 10, 11 και 12 αντικαθίσταται από τη φράση άρθρα 11, 12, και 13.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.