Νόμος 4403/16 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.