Νόμος 4403/16 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία (παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996)) προστίθεται τελική παράγραφος ως εξής:

 

{Οι εργαζόμενες μητέρες υπάλληλοι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την εταιρεία την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, καθώς και την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του νόμου [Ν] 3655/2008, κατά αναλογική εφαρμογή. Σε υπαλλήλους της εταιρείας, που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν τους εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η εν λόγω παροχή ή αναζητείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η επιστροφή της, καταβάλλεται αυτή από την εταιρεία. Μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως αυτός εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κάθε επιμέρους θέμα σε σχέση με την αναλογική εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.