Νόμος 4455/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 56 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2.}

 

Η ανωτέρω περίπτωση γ' ισχύει από 01-01-2017.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.