Νόμος 4456/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011, μετά την περίπτωση κ)θ' προστίθεται περίπτωση κ)ι' ως εξής:

 

{κ)ι. Η σύναψη συμβάσεων με την Αττικό Μετρό, με αντικείμενο την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των σταθμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Αττικό Μετρό που αφορούν στη διαχείριση, στην προώθηση, στον έλεγχο και στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τα καθαρά έσοδα από τη δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου εγγράφονται ως έσοδα στον προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ. Αν τα καθαρά έσοδα κατ' έτος υπερβαίνουν τα ποσά απολογισμού έτους 2016, εγγράφονται ως καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατ' ελάχιστον τα ποσά του απολογισμού έτους 2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.