Νόμος 4456/17 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2012 (ΦΕΚ 75/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κρίνονται κατ' έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως:

 

α) Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.

 

β) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλην του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.