Νόμος 4468/17

Ν4468/2017: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4468/2017: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 61/Α/2017), 28-04-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση, έδρα, εποπτεία

Άρθρο 2: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης - Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες

Άρθρο 4: Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός

Άρθρο 5: Εκπροσώπηση

Άρθρο 6: Πόροι του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

Άρθρο 7: Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Άρθρο 8: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-04-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.