Νόμος 4474/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου:

 

α) Οι αποζημιώσεις για κατασχεθέντα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης κατά κυριότητα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν παραχωρηθεί.

 

β) Οι αποζημιώσεις για τη χρήση των κατασχεθέντων, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης κατά χρήση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν παραχωρηθεί και υπολογίζονται στο 0,7% της τιμής κοστολόγησης τους για κάθε μήνα χρήσης αυτών.

 

γ) Οχήματα που έχουν δεσμευθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να διατεθούν σε υπηρεσίες, αποδεσμεύονται αυτομάτως και δεν δύναται να δεσμευθούν στο μέλλον για τις ίδιες υπηρεσίες, εάν μετά την παρέλευση 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.