Νόμος 4479/65

Ν4479/1965: Περί αδειών λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4479/1965: Περί αδειών λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κ.λ.π., (ΦΕΚ 119/Α/1965), 26-06-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερα κυρώθηκε, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-06-1965

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρόν νόμος καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.