Νόμος 4481/65 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού.

 

2. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμο καταργείται.

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά παρέλευσιν ενός μηνός από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.