Νόμος 4483/17 - Άρθρο 133

Άρθρο 133: Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται:

 

α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και

 

β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.