Νόμος 4555/18 - Άρθρο 202

Άρθρο 202: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Ε ως εξής:

 

{Άρθρο 4Ε: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

 

1. Το Παρατηρητήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και του παρόντος παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, Αρχή. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ηλεκτρονική μορφή, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που έχουν αποστείλει στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτή, προκειμένου το Παρατηρητήριο να ελέγξει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους.

 

Τα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

2. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον του ζητηθεί.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.