Νόμος 4555/18 - Άρθρο 250

Άρθρο 250: Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) προστίθεται μετά το άρθρο 123 άρθρο 123Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 123Α: Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

 

1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα οποία ελλείπουν ή διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται ή συμπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά και αυτεπαγγέλτως, από τους αρμόδιους Ληξιάρχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις.

 

2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 1, γίνεται από τα οικεία ληξιαρχικά βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξιαρχική πράξη, που εκτυπώνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας, που παράγεται αυτόματα από αυτό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.