Νόμος 4555/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3852/2010, μετά τη λέξη δημοτικές προστίθενται οι λέξεις και κοινοτικές.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.}

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3852/2010, οι λέξεις από την 1η Απριλίου αντικαθίσταται από τις λέξεις από την 1η Αυγούστου.

 

Ειδικά για τις εκλογές του 2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στην 1η Απριλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.