Νόμος 4555/18 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Πρόεδρος κοινότητας με πληθυσμό έως και 300 κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 80 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 80 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 80: Πρόεδρος κοινότητας έως και 300 κατοίκων

 

1. Πρόεδρος κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκων είναι ο επιτυχών υποψήφιος, σύμφωνα με το άρθρο 37Α του παρόντος.

 

2. Στον πρόεδρο της κοινότητας έως και 300 κατοίκων χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.