Νόμος 4563/18 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), μετά τη λέξη αναλόγως διαγράφεται η λέξη και και εν συνεχεία μετά τη φράση στις κατόχους άδειας του παρόντος νόμου προστίθεται η φράση και στους παρόχους γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων.

 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού. Στη Διεύθυνση Έργων Δημοσίου Τομέα και στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 

3. Η παράγραφος 20 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Έργων Δημόσιου Τομέα και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.