Νόμος 4582/18 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του εδαφίου ε' της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) μετά τη φράση εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού προστίθενται οι λέξεις με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 7.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.