Νόμος 4582/18 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος έως και 28-01-2019 αναστέλλεται η, σε βάρος των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας του σεισμού της 26-10-2018, ο οποίος έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και που διατηρούν στην περιοχή κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή κύρια ή συμπληρωματική εγκατάσταση, διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Ειδικώς για τα ακίνητα των ανωτέρω προσώπων ή οντοτήτων, τα οποία υπέστησαν ζημίες που πιστοποιήθηκαν έπειτα από διεξαγωγή σχετικών επιτόπιων ελέγχων των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών, η διενέργεια πλειστηριασμών αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος έως και 31-12-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.