Νόμος 4604/19 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 104Α του νόμου 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 180 του νόμου 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.}

 

β) στο τέλος της παραγράφου 6, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 214 του νόμου 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.