Νόμος 4606/19

Ν4606/2019: Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4606/2019: Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 57/Α/2019), 11-04-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

 

Άρθρο 1: Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Άρθρο 3: Υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών

Άρθρο 4: Κύρωση και έκδοση των κωδίκων

Άρθρο 5: Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

Άρθρο 6: Ετήσια έκθεση

Άρθρο 7: Αποζημίωση των μελών

Άρθρο 8: Ανάθεση για την κατάρτιση κωδίκων στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Άρθρο 9: Εξουσιοδότηση

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998)

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Δαπάνες ασφαλισμένων ΕΕθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 14: Τροποποίηση του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018)

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-04-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.