Νόμος 4607/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή της Ελλάδος στο αρχικό εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων, αφορά κάλυψη συνολικού ποσού $10.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, που αντιστοιχεί σε 100 μετοχές, ονομαστικής αξίας $100.000 δολαρίων ΗΠΑ έκαστης, εκ των οποίων οι 20 αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο καταβεβλημένο κεφάλαιο (εξοφληθείσες ή paid-in shares) και οι 80 είναι καταβλητέες (callable shares), σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συμφωνίας που κυρώνεται με το άρθρο 1.

 

2. Η καταβολή της συμμετοχής της Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων, αφορά τις 20 εξοφληθείσες μετοχές, ανέρχεται στο ποσό των $2.000.000 δολαρίων ΗΠΑ και γίνεται σε 5 δόσεις ως εξής:

 

α) η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 20% της αξίας των μετοχών και καταβάλλεται κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης της Συμφωνίας στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, το αργότερο έως τις 31-12-2019,

 

β) το υπόλοιπο 80% της αξίας των μετοχών κατατίθεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης εξ' αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.