Νόμος 4607/19 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα τμημάτων δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στον Δήμο Κοζάνης η χρήση, για χρονικό διάστημα 99 ετών, του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 404 και με ΚΑΕΚ 270575615013, συνολικού εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 37.834,97 m2, σύμφωνα δε με το κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Κοζάνης, 39.926,39 m2, όπως αυτό εμφαίνεται στο προσαρτημένο, ως Παράρτημα ΙI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε με το σύστημα ΕΓΣΑ 1987 από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου Κοζάνης Αραβόπουλο Χαράλαμπο και θεωρήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοζάνης Κωνσταντίνο Δεσποτίδη, με τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4 ....Α36-Α37-Α38-Α1.

 

Η παραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση και χρήση του ακινήτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την ΠΕΧΩ/1299/2000, απόφαση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κοζάνης (ΦΕΚ 129/Α/2000), σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο εμπίπτει στο οικοδομικό τετράγωνο 203 με χρήσεις εντός αυτού Αναψυχή, Πολιτισμός - Αθλητισμός, Χώρος Δημοτικού Σχολείου Κ.Χ., Στάθμευση.

 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως, για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανώτερης βίας, εθνικής άμυνας ή σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.