Νόμος 4609/19 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστώνται Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Αρχηγό και στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό του Επιτελείου και του Κοινού Νομικού Σώματος.

 

2. Τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών ενημερώνουν απευθείας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από υποβολή προφορικού ερωτήματος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά άμεσα και προσωπικά. Τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών μπορεί να απευθύνονται απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να ενημερώνονται για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υπόθεση και τηρούν την ανωνυμία του ερωτώντος στελέχους. Οι υπηρεσίες τα συνδράμουν στην άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αμελλητί και τους παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία.

 

3. Ερωτήματα που αφορούν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή ιδιωτικές διαφορές, καθώς και αυτά που είναι αόριστα και καταχρηστικά δεν εξετάζονται από τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών και τίθενται στο αρχείο.

 

4. Οι ειδικές κείμενες διατάξεις περί παραπόνων των στρατιωτικών που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές της υπηρεσίας, δεν θίγονται από το παρόν.

 

5. Όταν τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν γνώση υπόθεσης, η εξέταση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώπιον της διοίκησης, απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν γνώση των εγγράφων και κάθε απαραίτητου στοιχείου. Εφόσον διαπιστώσουν πρόδηλα νομικά σφάλματα ή παραλείψεις, ενημερώνουν το αρμόδιο κλιμάκιο διοίκησης και προτείνουν την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή αποτροπή της βλάβης ή ζημίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

6. Τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών τηρούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των ερωτημάτων και των καταγγελιών των οποίων γίνονται αποδέκτες και ανά εξάμηνο συντάσσουν σχετική έκθεση προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, με συγκεντρωτική και κατηγοριοποιημένη περιγραφή των υποθέσεων του επιτελείου τους, στατιστικά στοιχεία και πρόταση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

 

7. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισμού Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας και της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

8. Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διερευνούν υποθέσεις κακοδιοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις ή παραβάσεις ατομικών δικαιωμάτων, ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.