Νόμος 4609/19 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 861/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 861/1979 (ΦΕΚ 246/Α/1979) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i. Ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο οριζόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος τοποθετείται αποκλειστικά στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.}

 

β. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Β' ή Γ', ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

γ. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i. Ενός Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

δ. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης β' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Α', ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.