Νόμος 4609/19 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

 

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων έχει ως αποστολή:

 

α. στην ειρήνη:

 

α)α. τη σχεδίαση και προπαρασκευή του έργου που αναλαμβάνει σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης,

β)β. την παρακολούθηση, μέσω της λήψης τακτικών αναφορών από τις λιμενικές αρχές, της κατάστασης των λιμένων και των μέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές,

γ)γ. την παρακολούθηση των σχεδίων ειρηνικής ανάπτυξης λιμένων, όρμων και ακτών,

δ)δ. την έκδοση σχεδίων πολιτικής άμυνας λιμένων, καθώς και αποκατάστασης ζημιών λιμένων, τα οποία εγκρίνονται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης,

ε)ε. την οργάνωση και εκτέλεση ασκήσεων ή τη συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις,

στ)στ. τη συμμετοχή στις σχετικές με τους λιμένες ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμόνων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.

 

β. Ειδικά σε περίοδο έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης:

 

α)α. την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών, υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης των προερχόμενων από το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν ζωτικά φορτία, περιλαμβανομένης της αλλαγής του προορισμού τους,

β)β. την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των λιμένων και των ακτών προς τον σκοπό της ταχείας και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων που διατίθενται από τους αρμόδιους φορείς,

γ)γ. τον συντονισμό των ενεργειών σε θέματα πολιτικής άμυνας λιμένων, δ)δ. τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών των λιμένων.

 

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων διαρθρώνεται από:

 

α. την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και τη Γενική Γραμματεία (ΓΓ), που λειτουργεί στην Κεντρική Επιτροπή,

β. τις Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ),

γ. τις Επιτροπές Λιμένων (ΕΛ).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τοποθετείται Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.