Νόμος 4609/19 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 47 του νόμου 4278/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων, μετά από γνώμη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας που διατυπώνεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών, ιδρύονται, αντικαθίστανται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί.

 

Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας δεν διατυπωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, η απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός και η διάρκεια λειτουργίας τους, καθώς και ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.