Νόμος 4609/19 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις του νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4548/2018 μετά τις λέξεις Τα προηγούμενα προστίθεται η λέξη δύο.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 119 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 147 προστίθενται οι λέξεις ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.