Νόμος 4638/19 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 351/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1983 (ΦΕΚ 122/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από την απερχόμενη Κεντρική Διοίκηση και απαρτίζονται από δικαστικούς λειτουργούς που ορίζονται από την αρμόδια Αρχή και μέλη του ΟΕΕ, που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕ για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση της Κεντρικής Διοίκησης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) προεδρεύεται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτήν τα μέλη του ΟΕΕ που προτάθηκαν ως τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 60 τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα 2 αναπληρωματικά μέλη εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) προεδρεύονται από δικαστικό λειτουργό και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 60 τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος των ΤΕΕ διορίζεται και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος, το οποίο έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό.}

 

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.