Νόμος 4685/20 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Μνημόνια Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής προστατευόμενων περιοχών ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να συνάπτει Μνημόνια Συνεργασίας με δημόσιους φορείς, όπως με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Λιμενικό Σώμα, ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι:

 

α) η συνεργασία και συνεπικουρία κατά την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών μέσω της εφαρμογής και υλοποίησης των σχεδίων φύλαξης της περίπτωσης ι)ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και της υποχρεωτικής συγκρότησης μικτών κλιμακίων διενέργειας περιπολιών στις περιοχές ευθύνης τους,

 

β) η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των φορέων αυτών,

 

γ) η δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων στο πλαίσιο πολιτικών τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

2. Για την υποστήριξη της επιστημονικής παρακολούθησης των προστατευόμενων περιοχών ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, της ημεδαπής και αλλοδαπής ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της προστασίας της φύσης και τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και επιστημονική υποδομή, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

3. Στα Μνημόνια Συνεργασίας μπορεί να συμμετέχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.