Νόμος 4685/20 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Προστατευόμενες περιοχές και σχέδια διαχείρισης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της παραγράφου 2 (προστατευόμενες περιοχές) μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19, ως:

 

Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας,
Εθνικά πάρκα,
Καταφύγια άγριας ζωής και
Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.