Νόμος 4685/20 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Θαλάσσια Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, η υποπερίπτωση α)α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) η θαλάσσια μεταφορά να γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα στο οποίο αναφέρονται το χρονικό διάστημα, η ποσότητα των προς μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων, καθώς και ο αποδέκτης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.