Νόμος 4685/20 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004), όπως ισχύει,

 

β) η κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003),

 

γ) η περίπτωση γ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015), η οποία εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/2015),

 

δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.