Νόμος 4688/20 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εναρμόνιση των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης προς το σύστημα χωρικού σχεδιασμού του νόμου 4447/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αποτελούν Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016). Για τη χωρική οργάνωσή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2545/1997 καταργείται και η περίπτωση γ' της ιδίας παραγράφου αναριθμείται σε περίπτωση β'.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.