Νόμος 4688/20 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.