Νόμος 4688/20 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Λειτουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με ξενοδοχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α) έχουν αδειοδοτηθεί τόσο οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (camping) όσο και τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμούς δόμησης και έχουν καταταγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

 

β) το ελάχιστο εμβαδόν του ενοποιημένου γηπέδου είναι μεγαλύτερο από 18 στρέμματα,

 

γ) το ένα τουλάχιστον από τα επί μέρους γήπεδα έχει πρόσωπο σε δρόμο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να ορίζονται επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.