Νόμος 726/77

Ν726/1977: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης νομοθεσίας περί αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου και άλλων τινών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 726/1977: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης νομοθεσίας περί αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου και άλλων τινών διατάξεων, (ΦΕΚ 316/Α/1977), 15-10-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις ιδρύσεως Αρτοποιείων

Άρθρο 3: Δυναμικότητα παραγωγής Αρτοποιείων

Άρθρο 4: Αποστάσεις Αρτοποιείων

Άρθρο 5: Χώροι Αρτοποιείων

Άρθρο 6: Αρτοποιεία σεισμόπληκτων περιοχών

Άρθρο 7: Αρτοποιεία Οικισμών Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 8: Αποσυμφόρηση κορεσμένων περιοχών

Άρθρο 9: Αρτοποιεία ρυμοτομούμενα κ.λ.π.

Άρθρο 10: Προτιμήσεις

Άρθρο 11: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής εντός του Αρτοποιείου

Άρθρο 12: Μεταβολή φορέα επιχείρησης

Άρθρο 13: Διακοπή λειτουργίας Αρτοποιείου ή Πρατηρίου Άρτου

Άρθρο 14: Κουλουροποιεία

 

Πρατήρια Άρτου

 

Άρθρο 15: Ίδρυση - Προϋποθέσεις

Άρθρο 16: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας

 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 17: Αρτοποιεία υπό ίδρυση

Άρθρο 18: Προϋφιστάμενα Αρτοποιεία

Άρθρο 19: Διαδικασία ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρο 20: Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών Νόμος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-10-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.