Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκαστον των στο προηγούμενο άρθρο αναφερομένων γηπέδων θεωρείται ως ενιαίο ανήκον εις ένα και τον αυτόν ιδιοκτήτη, προς χορήγηση δε της δι' ανέγερση οικοδομών επί των γηπέδων τούτων απαιτουμένης κατά το παρόν διάταγμα αδείας, ο αιτών ταύτη οφείλει, πλην των άλλων, να παράσχει τις δι' υπουργικών αποφάσεων εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που θα οριστούν περί της υπάρξεως και τηρήσεως των κατά το προηγούμενον άρθρον δια την εκτέλεσιν των οικοδομικών εργασιών αναγκαίων ειδικών όρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.