Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, κοινά εχόντων όρια, δύνανται να επιβάλλονται αμοιβαίες υποχρεώσεις ως προς την κατασκευήν, συντήρηση και χρήσιν κοινών τοίχων ή ετέρων έργων, κειμένων επ' αμφοτέρων των συνορευόντων οικοπέδων. Το είδος των έργων τούτων και οι ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων. Πάντως το εκ των τοιούτων υποχρεώσεων βάρος εκάστου ιδιοκτήτου δέον να ορίζεται ανάλογο της εκ των ειρημένων έργων προσγιγνομένης σε αυτό ωφελείας.

 

2. Δια λόγους αισθητικής δύναται ν' απαγορεύεται η δια πάσης φύσεως παγίων ή κινητών, προσωρινών ή οριστικών εγκαταστάσεων κάλυψις των οπωσδήποτε ορατών αρχιτεκτονικών εσοχών, εξοχών και προπυλαίων των κτιρίων και κατάληψις των μεταξύ αυτών κενών, έστω και αν οι χώροι αυτοί εισί κατά το εγκεκριμένο σχέδιον οικοδομήσιμοι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.