Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προ πάσης ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής και εν γένει εκτελέσεως οιωνδήποτε εγκαταστάσεων κατά τις υπό των άρθρων 13, 14 και 17 προβλεπόμενες περιπτώσεις απαιτείται τακτοποίησις του εφ' ου θα εκτελεστούν τα έργα οικοπέδου.

 

2. Η τακτοποίησις των οικοπέδων ενεργείται μεταβαλλομένων εν ανάγκη αυτών κατά την θέσιν, το χρήμα και το μέγεθος, ούτως ώστε έκαστον τούτων ν' αποκτήσει διάταξη ανταποκρινόμενη πληρέστερο εις τις ανάγκες και τον σκοπόν της χρησιμοποιήσεως αυτού τε και του συνόλου των στη αυτή πόλη, κώμη κ.λ.π. ή απλώς των εν τη αυτή περιοχή κειμένων και υπό κοινών διατάξεων διεπόμενων οικοδομήσιμων οικοπέδων. Κατά την τακτοποίηση ταύτη αποκλείεται οιαδήποτε μεταβολή των υπό οικοδομών καταλαμβανόμενων τμημάτων των τακτοποιητέων οικοπέδων. Εν τη έννοια των οικοδομών δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις κινητές, φρέατα, περιτοιχίσματα, υπόστεγα προσωρινού χαρακτήρος, παραπήγματα κ.λ.π. και ετοιμόρροπα μέρη κτιρίων, μη επιδεχόμενα είτε λόγω της καταστάσεώς των, είτε ως εκ της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24, επισκευή άνευ προηγουμένης κατεδαφίσεως, ων η παρουσία δεν παρακωλύει την τακτοποίηση.

 

3. Δια βασιλικών διαταγμάτων κανονισθήσεται ο τρόπος, φύσις και η έκτασις της τακτοποιήσεως εις εκάστην περίπτωσιν. Πάντως αρμοδία όπως κρίνει περί της ανάγκης και του δυνατού της τακτοποιήσεως, ως και περί της έννοιας των αποκλειουσών ταύτη οικοδομών, είναι η επί της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος τεχνική υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνίας εις την έγκριση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, δυναμένου να αναθεωρεί αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.