Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 85

Άρθρο 85


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εις τα σχέδια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Φαλήρου, Θεσσαλονίκης, Σερρών και των κωμοπόλεων και συνοικισμών Μακεδονίας (Τζουμαγιάς, Νιγρίτας, Δοξάτου κ.λ.π.) αναφερόμενες ειδικές διατάξεις ισχύουν μέχρι της καταργήσεώς των (συνολικώς ή τμηματικώς) δια βασιλικών διαταγμάτων, εφαρμοζομένου εν τω μεταξύ και ως προς τα σχέδια ταύτα του παρόντος διατάγματος, εφ' όσον τούτο δεν αντιβαίνει εις τις ειρημένες διατάξεις.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφ' όσον σε αυτό δεν ορίζεται άλλως, τίθενται εις εφαρμογήν βαθμηδόν είτε ιδιαιτέρως δι' εκάστην πόλιν, κώμη κ.λ.π., είτε και δια περισσότερους ομού, δι' υπουργικών διαταγών, ισχυουσών μέχρι της δι' εκάστην περίπτωσιν εκδόσεως των διαταγών τούτων των μέχρι τούδε κειμένων διατάξεων.

 

3. Πάσα λεπτομέρεια του παρόντος διατάγματος, ης ο τρόπος του διακανονισμού δεν προβλέπεται υπό των σχετικών διατάξεων αυτού, κανονίζεται δια βασιλικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.