Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Άρση ναυαγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν υπάρχει ναυάγιον που παρακωλύει την ελευθέρα ναυσιπλοΐα ή την προσόρμιση ή την κίνηση στο λιμένα ή στις ακτές ή ρυπαίνει αυτές, οι Λιμενικές Αρχές προσκαλούν εγγράφως τον εφοπλιστήν όπως εντός τακτής προθεσμίας προβεί εις την ανέλκυση του ναυαγίου.

 

2. Εάν ο εφοπλιστής δεν συμμορφωθεί εγκαίρως προς την πρόσκληση ταύτη, οι Λιμενικές Αρχές μεριμνούν δια την πραγματοποίηση της ανελκύσεως εις βάρος του εφοπλιστού, κατά τα ειδικότερα δι' υπουργικής αποφάσεως οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.