Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 149

Άρθρο 149: Κτίσματα και παραπήγματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ανέγερση κτισμάτων ή παραπηγμάτων και περιπτέρων εν τη περιφερείς των Λιμενικών Άρχων, απαιτείται και ειδική άδεια τούτων.

 

2. Οι Λιμενικές Αρχές, μετ' έγκριση του Υπουργού, διατάσσουν την άρση ή μεταφορά των υφισταμένων παραπηγμάτων, οσάκις τούτο επιβάλλεται εκ λόγων δημοσίου συμφέροντος, καθ' ο μέτρον ή προστασία τούτου ανήκει εις τις Λιμενικές Αρχές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.